Požární ochrana

Poskytování služeb a poradenství v oblasti požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

 • Posouzení požárního nebezpečí a stanovení podmínek požární bezpečnosti provozovaných činností.
 • Kontrola dodržování zákonných a podzákonných norem o požární ochraně.
 • Provádění odborné přípravy a školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců.
 • Zpracování a vedení dokumentace požární ochrany.
 • Provádění kontrol osobou odborně způsobilou se zápisem do požární knihy dle zákona o PO.
 • Spoluúčast při kontrolní činnosti státního orgánu.

Dokumentaci požární ochrany u právnických osob a podnikajících fyzických osob tvoří:

 • začlenění provozované činnosti podle požárního nebezpečí,
 • směrnice pro zajištění PO,
 • osnova školení zaměstnanců o PO,
 • osnova školení vedoucích zaměstnanců o PO,
 • požární řád pracovišť,
 • požární poplachová směrnice,
 • požární evakuační plán,
 • řád ohlašovny požáru,
 • školení preventivní požární hlídky,
 • dokumentace a odborná příprava preventivní požární hlídky,
 • ostatní dokumentace ve vztahu k požární bezpečnosti objektů a pracovišť, dále na přání k prováděným činnostem.